KESEBANGUNAN: SYARAT DUA BANGUN YANG SEBANGUN MATEMATIKA SMP KELAS 9

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Pertemuan 2

 SYARAT DUA BANGUN YANG SEBANGUN                                                                                                                                                                                                                                             

·         Pasangan sisi yang bersesuaian sebanding

·         Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar

Contoh :

1.      Dua buah persegi panjang masing-masing berukuran 16 cm x 10 cm dan 8 cm dan 5 cm . apakah kedua persegi panjang itu sebangun ?

Jawab :

ukuran

Persegi panjang 1

Persegi panjang 2

Panjang

Lebar

16 cm

10 cm

8 cm

5 cm


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

            


           

               Kedua persegi panjang memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar atau sama sudut  karena setiap sudutnya adalag siku-siku

Perbandingan panjang = 16 cm : 8cm  = 2 : 1

Perbandingan lebar       = 10 cm  = 5cm  = 2 : 1

Karena sudut sudutnya bersesuaian sama besar  dan sisi sisi yang bersesuaian sebanding yaitu 2 : 1 , maka kedua persegi panjang itu sebangun

 

Contoh  :

2.      Dua buah persegi panjang masing masing berukuran 20 cm x 16 cm dan 12 cm x 8 cm , apakah kedua persegi panjang  di atas sebangun?

Jawab :

UKURAN

PERSEGI PANJANG 1

PERSEGIPANJANG 2

PANJANG

20 CM

12 CM

LEBAR

16 CM

8 CM

 

                        Kedua persegi panjang sama sudut  karena setiap sudutnysa  adalah sudut siku-siku

            Perbandingan panjang = 20 cm : 12 cm = 5 : 3

            Perbandingan lebar = 16 cm : 8 cm = 2 : 1

            Jadi kedua persegi panjang itu tidak sebangun karena sisi-sisi yang berkesesuaian tidak sebanding

Latihan

1.      Dua buah persegi panjang masing-masing berukuran 18 cm x 12 cm  dan 15 cm x 9 cm. Apakah kedua persegi panjang itu sebangin ?

2.      Dua buah persegi panjang masing-masing berukuran 12 cm, x 8 cm dan 9 cm x 6 cm, apakah kedua persegi panjang itu sebangun ?