Gladhen Soal Basa Jawa Kanggo Ngadepi PTS Kelas 7

Wangsulana Pitakon Ngisor iki

wimuh kawruh bahasa jawa elas 7
Gladen Soal Basa Jawa


1. Sapa sing nganggit serat wulangreh ?
2. Kanggo sapa piwulang serat wulangreh iku ?
3. Dianggit ing aksara apa serat wulangreh iku ?
4. Ditulis ing wujud apa serat wulangreh iku ?
5. Apa kang diarani cakepan ing tembang macapat  iku ?
6. Apa paugeran, wewaton, utawa aturane tembang macapat iku?
7. Apa paugeran, wewatone tembang macapat pangkur iku ?
8. Apa pangertene teks narasi iku ?
9. Apa bae jenis cerita jawa iku ? 
10. Apa kang kongerteni bab crita :
- Fabel....
- mite....
- legenda....
- sage....
11. Apa tegese tembung ngisor iki kang ana ing yembang macapat pangkur !
- sekar..... - Winarna......... - Lelabuhan......
- prayoga........ - myang....... - reringa.......
- ajwa...... - tan........ - wuruk......
- papeki....... - adat waton ......... - kadulu.....
- miwah ...... - ratri........ - kaesthi.....

12. Sekar pangkur kang winarna, yen digancarake......
13. Miwah ta sabarang karya, yen digancarake........
14. Lamun becik wurukipun, yen digancarake.......
15. Iku watak tan patut, yem digancarake......
16. Adat waton puniku dipun kadulu, guru wilangan lan guru lagune.....
17. Guru wilangan lan guru lagu tembang pangkur gatra ka 6......
18. Sapa bae paraga ing crita legenda kutha salatiga ?
19. Keneng apa Bupati Semarang kang kapisan lan garwane   linggar sangka   kabupaten ?
20. Keneng apa dijenengake kutha salatiga ?